Vi tilbyder
Haveservice / vedligeholdelse:

 • Opretning af haven
 • Ukrudtbekæmpelse
 • Græsslåning
 • Vertikalskæring / mosfjernelse
 • Klipning af buske og roser
 • Hækkeklipning
 • Gødskning, natur eller kemisk
 • Fjernelse af løv

Etablering af græsplæne:

 • Planering
 • Frø eller rullegræs

Alle former for beplantningsopgaver


Træer og buske:

 • Træfældning
 • Beskæring
 • Kronereducering
 • Topkapning
 • Stub / rodfræsning
Rabat på beskæring samt træfældning i januar og februar.

Snerydning / glatførebekæmpelse

Fjernelse af affald – Også mindre opgaver udføres – Åben for nye udfordringer

Anlægsgartner Alan Olsen   ׀   Telefon:+45 40 50 03 31   ׀   e-mail: mail@groengartner.dk